Đèn Trụ Cổng Năng Lượng Mặt Trời MK 1603

1,170,000

Công suất 3W
Thời gian chiếu sáng 10-12h/ngày
Bảo hành: 36 tháng
Chế độ điều khiển: 7 chế độ ánh sáng

☎ 0777.555.898