Đèn Trụ Cổng Năng Lượng Mặt Trời MK 1502

1,200,000

Công suất 3W
Thời gian chiếu sáng 10-12h/ngày
Bảo hành: 36 tháng
Chế độ điều khiển: 3 chế độ ánh sáng
trắng, vàng, trung tính

☎ 0777.555.898